KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci nebudou platit vyšší daň za půdu

05/12/08
MZe ČR

Tisková zpráva V Praze, 3. prosince 2008

Návrh novely zákona o dani z nemovitostí, který osvobozuje od zvýšení daně ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty v celém území obce, dnes uspěl ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  Na uvedené nemovitosti se s účinností od 1. ledna 2009 nebude vztahovat případné zvýšení daně z nemovitostí místním koeficientem ve výši 2 až 5 násobku z ceny půdy.
 
Hlavním cílem novely zákona o daních z nemovitostí, která vstoupí v platnost prvním dnem příštího roku, je zvýšit vliv obcí na počet podnikatelských aktivit na svém území. Uvnitř území obce je totiž možné daň navýšit až na pětinásobek. Zmíněná opatření obce mohou využít, ale záleží jenom na nich, zda k tomuto kroku přistoupí.
 
„Naší snahou bylo dosáhnout osvobození zemědělské půdy od tohoto možného navýšení. Zemědělci se nyní nemusí vyšších daní obávat, daň zůstane i v příštím roce zachována na současné úrovni,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Zavedení místního koeficientu při stanovení daně z nemovitostí dává obcím možnost upravit podle vlastní úvahy a s ohledem na místní poměry její výši. Na rozdíl od předchozí právní úpravy mohou rovněž malé obce do svého rozpočtu získat větší objem finančních prostředků pro vybudování místní infrastruktury a rozvoj území. Mohou tak zvýšit své rozpočtové příjmy. Toto opatření přináší možnost i pro nejmenší obce vybírat od příštího roku daň ve stejné výši, jako je tomu v současnosti v případě Prahy, tj.ve výši pětinásobku základní sazby daně.
 
Daň z nemovitostí plyne přímo do rozpočtu obce. Podle údajů za rok 2006 činila daň z nemovitostí 5 mld. Kč, z toho daň z pozemků byla 1,9 mld. Kč. Zemědělské pozemky se na této částce podílely cca 1,4 mld. Kč.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně