KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič: Evropa spojí síly v zájmu udržitelného rozvoje

16/01/09
MZe ČR

V Praze 12. 1. 2009

Agenda 17. zasedání Komise OSN pro trvale udržitelný rozvoj, které proběhne za českého předsednictví v květnu v New Yorku a jemuž bude předsedat ministryně zemědělství, přírody a kvality potravin Nizozemského království paní Gerritje Verburg, tvořila hlavní náplň pondělního jednání ministra Petra Gandaloviče s jeho resortní kolegyní z Holandska. Dostalo se i na aktuální otázky, jako je situace na trhu s mlékem nebo napříč trhy působící finanční krize.

„Česko chce využít své předsednické role a na fóru Komise pro trvale udržitelný rozvoj OSN propojit aktuální témata, která jsou pro trvale udržitelný rozvoj v Evropě zásadní,“ říká ministr Gandalovič, který jménem předsednictví povede vyjednávání na 17. zasedání komise v květnu v New Yorku. „Mezi tato témata patří potravinová bezpečnost s ohledem na udržitelné využívání přírodních zdrojů, dále stanovení reálných kritérií pro biopaliva a podpora biopaliv 2. a 3. generace, jejichž produkce nebude konkurovat produkci potravin. Dalším důležitým tématem je tvorba pracovních příležitostí na venkově nebo boj proti znehodnocování půdy,“ přibližuje Gandalovič.

„Shodně s postojem České republiky i Nizozemsko považuje za zásadní otázku kvality potravinářských výrobků a snaží se zahrnout do této problematiky i kritéria nad rámec hygienických požadavků a označování, jako jsou welfare zvířat, ekologické parametry nebo trvalá udržitelnost,“ říká ministryně Gerritje Verburg. Pozice CZ PRES spočívá ve snaze zachovat nebo zvýšit úroveň bezpečnosti potravin v EU. „Obě země se také shodují na nutnosti snižovat administrativní zátěž,“ poznamenává ministryně Verburg. Z pohledu efektivního budoucího fungování SZP volilo české předsednictví jako jednu z hlavních priorit zjednodušení unijní legislativy.

Nizozemská ministryně podpořila záměr CZ PRES diskutovat systém vyplácení přímých plateb před tím, než se hlavní pozornost upře na debatu o rozpočtu EU. „Nemáme-li stanovenou politiku a jasné argumenty pro daňového poplatníka, jakýkoliv objem peněz je obtížně obhajitelný,“ vysvětluje pozici českého předsednictví 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.

Trvale udržitelný rozvoj tvoří jednu z prioritních oblastí CZ PRES. Pro přípravu 17. konference Komise OSN pro trvale udržitelný rozvoj vznikla mezirezortní pracovní skupina Rady vlády ČR, kterou tvoří odborníci z ministerstva zemědělství, ministerstva zahraničí a ministerstva životního prostředí.

 

kontakt: Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství ČR
pro předsednictví ČR v Radě EU
tel.: +420 221 813 063, GSM: +420 737 213 030; e-mail: tereza.dvorackova@mze.cz

Zařazeno v Aktuálně