KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič představil směr, který chce dát předsedání radě ministrů zemědělství

08/01/09
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 7. ledna 2009

Nástroje, kterými chce české předsednictví uvést do praxe politický kompromis dosažený v otázce Health Checku, dále budoucí podoba přímých plateb, změna podmínek ochrany zvířat při přepravě a při porážce, ale i současný globální finanční útlum – tato témata byla předmětem jednání eurokomisařky pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel a její kolegyně zodpovědné za zdraví a spotřebitele Androully Vassiliou s ministrem Gandalovičem. Reformu Společné rybářské politiky projednával ministr Gandalovič s eurokmisařem Joe Borgem. Evropská komise v kompletním složení zasedá na samém počátku českého předsednictví v Praze.
Složitý politický kompromis, kterého bylo dosaženo na sklonku francouzského předsednictví, postavil CZ PRES před náročný úkol tuto dohodu uvést do praxe. „České předsednictví se zaměří na schválení finálního znění příslušných předpisů a především jejich praktickou aplikaci v jednotlivých členských státech EU,“ říká ministr Gandalovič.
Jednáními o kontrole zdravotního stavu Společné zemědělské politiky, tzv. Health Checku, se jako červená nit vinula otázka budoucí podoby přímých plateb – ta bude také tématem neformální ministeriády plánované na přelom května a června do Brna. „Systém přímých plateb je zásadním pro další směřování nejen Společné zemědělské politiky, ale i pro finanční perspektivu EU jako celku pro období 2014-2020,“ komentuje Gandalovič. „Česká republika vždy prosazovala nutnost srovnatelných podmínek pro všechny členské státy EU, ohled na specifickou strukturu zemědělství v těchto státech i odstraňování bariér a podporu konkurenceschopnosti na jednotném trhu,“ dodává. Právě tento směr se bude snažit dát jednáním ministrů sedmadvacítky, které budou příštího půl roku probíhat pod jeho taktovkou.
Velkým tématem českého předsednictví bude také zjednodušení unijní legislativy – právě i Health Check, ale např. také reforma společného trhu s vínem nebo cukrem, ukázal, že snaha o dosažení složitého politického kompromisu jde obvykle na úkor jednoduchosti.
V otázce změny podmínek ochrany zvířat při porážce bude české předsednictví usilovat o vyváženost návrhu, který by měl na jedné straně zohledňovat ochranu zvířat a jejich tzv. welfare, tedy pohodu, podle nejnovějších vědeckých poznatků, na druhé straně ale musí reflektovat možnosti zpracovatelského sektoru a minimalizovat administrativu.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Mze

Zařazeno v Aktuálně