KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič získal jako konzultanta pro předsednictví bývalého eurokomisaře Fischlera

12/01/09
MZe ČR

Praha, 9. ledna 2009

K prvním z řady plánovaných konzultací nad prioritami, cíli i strategií českého předsednictví v agrárním sektoru se v pátek sešel bývalý eurokomisař pro zemědělství a rozvoj venkova Franz Fischler s ministrem Petrem Gandalovičem a celým týmem CZ PRES ministerstva zemědělství.
 
Nejvýznamnějším důsledkem současné ekonomické krize pro agrární sektor je podle Fischlera obtížně předvídatelný vývoj cen a samozřejmě zostření konkurence. „V situaci, kdy je mezi lidmi celkově méně peněz, samozřejmě roste konkurence o to, kdo z nich získá jaký díl,“ komentuje Fischler.
 
Franz Fischler nastupoval do funkce eurokomisaře po McSharrym, který jako první skutečně začal reformovat Společnou zemědělskou politiku – v té době EU12. Důvodem reformy byla nadprodukce vyvolaná dotacemi a regulovanými cenami, a tím nadměrný růst nákladů na SZP. Základní myšlenkou McSharryho reformy byl návrat zemědělské produkce zpět do tržního systému a oddělení platby od závislosti na produkci, snižování regulované ceny a dosažení hladiny světových cen. Podobné úkoly stojí i před těmi, kteří teď formují podobu a diskutují o zásadách budoucí SZP po roce 2013. Fischler navázal na základní myšlenky McSharryho reformy a postupnými kroky realizoval zásadní reformu SZP EU. Pro úspěšné rozšíření EU o Švédsko, Finsko a Rakousko byl vyvinut systém programů pro rozvoj venkova. Fischler také inicioval tzv. „Corkskou konferenci“ v roce 1996 a výsledná deklarace se stala základem k vytvoření II. pilíře SZP. Zásadní z pohledu českého předsednictví byl také Fischlerův důraz na posun od kvantity ke kvalitě v  procesu produkce potravin.
 
Franz Fischler řešil v době svého působení několik krizí, které vznikly onemocněním zvířat (BSE krize, Slintavka a kulhavka) a úspěšně dokázal svojí politikou bezpečnosti potravin vrátit důvěru zákazníků v evropskou produkci. „V době svého působení na postu eurokomisaře se Franz Fischler snažil zjednodušit Společnou zemědělskou politiku zejména transparentní a dostupnou legislativou – a tady nachází české předsednictví další styčný bod a možnosti využít cenných zkušeností bývalého eurokomisaře,“ říká ministr Gandalovič.
 
Působení Franze Fischlera v EK je výjimečné nejen z pohledu provedených reforem, vlivu na úspěšná jednání o liberalizaci trhu, ale i z hlediska zcela bezprecedentního rozšíření Evropské Unie o 15 států, které kladlo nároky na vyjednání podmínek rozšíření v oblasti zemědělství. Fischler v současné době působí jako konzultant, aktivně se zapojil do diskuze o tzv. Global Marshall Plan, ustanovil ve spolupráci s European Landowners „Forum for the Future of Agriculture“ a moderuje diskusi o budoucnosti SZP po roce 2013 (první fórum pro budoucnost zemědělství se konalo loni v březnu, druhé se připravuje na březen 2009).
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
 

Zařazeno v Aktuálně