KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Gandalovič diskutoval s poslanci Evropského parlamentu o budoucnosti akvakultury

26/01/09
MZe ČR

V Praze 21. 1. 2009

Nastartování diskuze o budoucnosti akvakultury označil za jednu z hlavních priorit českého předsednictví v oblasti rybářství ministr zemědělství Petr Gandalovič. Ve středu se setkal v Bruselu s poslanci Výboru Evropského parlamentu pro rybolov.

Ministr zdůraznil, že akvakultura se týká všech států EU, ať už se zabývají jako Česko sladkovodní nebo mořskou akvakulturou. Poslanci napříč politickým spektrem souhlasili s Gandalovičem, že akvakultura je budoucností. „Máme-li v roce 2050 poskytnout potravu pro svět s 9 až 10 miliardami obyvatel, musí být akvakultura součástí „modré revoluce“,“ uvedl Gandalovič.

„Musíme však nejprve vyřešit řadu otázek, aby naše akvakultura byla udržitelná a konkurenceschopná,“ zdůraznil dále. Současná finanční a hospodářská krize ukazují, že je nezbytné, aby obchodní modely jednotlivých firem byly na takové situace více připravené. Aby byly robustnější a více odolné. „Na jedné straně čelíme problémům s nadbytečnou kapacitou, malými ziskovými maržemi a tržní silou prodejců a distribuce. Na straně druhé musíme investovat do výzkumu a vývoje. Zároveň je třeba nabízet zdravé produkty, zvyšovat informovanost spotřebitele a zlepšovat jeho ochranu. Naše produkce musí být šetrná k životnímu prostředí a spotřebitelé mají mít možnost ji jako takovou vnímat,“ zhodnotil Gandalovič nejbližší výzvy.

Tyto a další oblasti by měl popsat materiál Evropské komise, ke kterému bude ministr Gandalovič řídit během českého předsednictví diskusi svých kolegů. „Očekávám, že na základě výsledků debaty přistoupí Evropská komise k rozpracování dlouhodobé strategie rozvoje akvakultury v EU,“ shrnul Gandalovič.

kontakt: Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství ČR
pro předsednictví ČR v Radě EU
tel.: +420 221 813 063, GSM: +420 737 213 030; e-mail: tereza.dvorackova@mze.cz

Zařazeno v Aktuálně