KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Gandalovič jednal s vedením Agrární komory

07/01/09
MZe ČR

Tisková zprávaV Praze, 7. ledna 2009

Aktuální situace v mlékárenském sektoru, podpora dorovnání úrovně přímých plateb mezi starými a novými členskými státy EU a zemědělské výroby prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a možnosti odbytu obilí určeného k výrobě energie. To jsou stěžejní témata dnešního jednání ministra zemědělství Petra Gandaloviče s vedením Agrární komory ČR.
 
Ministr považuje současnou situaci v odvětví mléka za vážnou. Už v průběhu minulého týdne se setkal se zástupci zpracovatelů, další jednání budou následovat.
„Současný stav rozhodně nelze brát na lehkou váhu. Chci na toto téma dnes hovořit s  komisařkou Mariann Fischer Boelovou a pokud některá z členských zemí EU téma podpory sektoru otevře, jsme připraveni dát mu maximální prostor,“ uvedl ministr Gandalovič.
Dalším bodem dnešního setkání souvisejícím s českým předsednictvím bylo dorovnání úrovně přímých plateb mezi starými a novými členskými státy EU.
Systém přímých plateb je podle ministra zásadním pro další směřování nejen Společné zemědělské politiky, ale i finanční perspektivu EU jako celku pro období 2014-2020.
„Česká republika vždy konzistentně prosazovala nutnost srovnatelných podmínek pro všechny členské státy, ohled na specifickou strukturu agrárních sektorů v těchto státech a odstraňování bariér a podporu konkurenceschopnosti na jednotném trhu,“ připomněl ministr.
Ministr Gandalovič nevyloučil novou formu podpory zemědělské výroby prostřednictvím PGRLF. K programům fondu Zemědělec, Půda a Pojištění, které jsou v současné době spuštěny, by mohl přibýt další s názvem Garance. Měl by navázat na někdejší program Provoz a rozšířit garance úvěru, které by zemědělcům poskytly bankovní ústavy. Jeho případnému spuštění bude předcházet diskuse v rámci odborné skupiny pod vedením ředitele PGRLF Martina Karbana, ve které bude mít své zastoupení i AK ČR. Skupina se sejde poprvé příští týden. Jejím cílem je posoudit, zda ke zlepšení současné situace postačí navýšení stávajících programů nebo zda bude nutné spustit program nový.
Další odbornou skupinou, kterou chce ministr zřídit, je skupina Biopaliva. Jejím úkolem je nalézt nové možnosti odbytu obilí určeného k výrobě energie.
Petr Gandalovič dnes vedení AK ČR také přislíbil pomoc při propagaci kvalitních tuzemských potravin v rámci platných pravidel EU. Počátkem příštího týdne chce na toto téma jednat také se zástupci obchodních řetězců.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně