KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrh energetické koncepce je nutné přepracovat

20/01/09
autor1

Ministerstvo životního prostředí ČRTisková zpráva: 15.01.2009

Návrh státní energetické koncepce (SEK) nebyl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí [1] a nesplňuje tak požadavky platného zákona. Je také v rozporu s našimi evropskými závazky – vládou schváleným klimaticko-energetickým balíčkem EU. Návrh MPO odporuje závěrům Nezávislé energetické komise (tzv. Pačesovy komise). Podle ní se má Česká republika soustředit především na úspory energie a energetickou efektivnost. Návrh SEK je proto nutné zásadně přepracovat.

Návrh státní energetické koncepce ignoruje programové prohlášení vlády [2] i její nedávné usnesení k územním limitům těžby uhlí [3]. V souladu není ani se Státní surovinovou politikou.

„Klíčovým slovem nové státní energetické koncepce by měly být úspory. Právě úspory jsou totiž v energetice tou nejefektivnější investicí a Česká republika v nich má obrovský potenciál, ušetřit můžeme až čtyřicet procent spotřeby. Případná těžba uhlí v severních Čechách, nový důl v Beskydech a stavba jaderných elektráren, s nimiž MPO přichází, by konzervovala naši energetiku v osmdesátých letech minulého století, namísto toho, abychom se vydali do století jedenadvacátého. Cestou jsou úspory, modernizace a decentralizace a diverzifikace zdrojů,“ shrnuje výhrady ministr životního prostředí Martin Bursík.

Hlavní výhrady MŽP k návrhu Státní energetické koncepce:

* Zcela opomíjí obrovský potenciál úspor v České republice. Investice do této oblasti mohou přitom ušetřit až 40 % energie, rozhýbat efektivní ekonomiku a uspořit peníze domácností.

* Počítá s rozvojem jaderných elektráren. Ty přitom nemají vyřešeno ukládání vyhořelého jaderného paliva, vyžadují vysoké investiční náklady a v době rostoucího mezinárodního terorismu představují rostoucí bezpečnostní riziko. Jejich výkon není možné dobře regulovat, pro případ odstavení je nezbytné jej zálohovat. To způsobuje problémy a zvýšené náklady celé energetické soustavě. Známé zásoby uranu neumožňují významné zvýšení podílu jádra v celosvětovém energetickém mixu (dnes činí cca 3 %). Jádro navíc neřeší ani český problém závislosti na dovozech surovin – české jaderné elektrárny jsou závislé na dovozu palivových článků z Ruska. Energetická koncepce musí jasně stanovit, že vyřešení těchto problémů je podmínkou dalšího rozvoje jaderné energetiky v ČR.

* Navzdory programovému prohlášení vlády a státní surovinové politice připouští rozšíření těžby hnědého uhlí za územními limity v severních Čechách či otevírku nového dolu v Beskydech.

* Neprošel veřejným strategickým posouzením vlivu na životní prostředí (SEA), i když to vyžaduje platná legislativa.

* Nereflektuje výsledky práce Nezávislé energetické komise a nezohledňuje schválený klimaticko-energetický balíček EU.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Poznámky:
[1] Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, musí být koncepce tohoto typu posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Bez toho nemůže být koncepce schválena.
[2] Programové prohlášení vlády Mirka Topolánka doslova uvádí: „Zachovány zůstanou územní limity těžby hnědého uhlí.“
[3] Vláda Mirka Topolánka potvrdila 10. září 2008 svým usnesením platnost územních limitů těžby hnědého uhlí, stanovených v roce 1991.

Zařazeno v Aktuálně