KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

08/01/09
MZe ČR

Pravidla

Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova
Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
http://www.mze.cz/attachments/I.3.2__6_kolo.pdf

Obecné podmínky Pravidel
http://www.mze.cz/attachments/Obecna_cast_6_kolo.pdf

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace
http://www.mze.cz/attachments/I.3.2__6_kolo.pdf