KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oznámení o zahájení druhé fáze podávání Nabídek kukuřice do intervenčního nákupu obilovin v hospodářském roce 2008/2009

30/01/09
SZIF

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – OBILOVINY

Na základě vyhlášení NK (ES) č. 71/2009, ze dne 23. ledna 2009, je v souladu s čl. 3 odst. 1 NK (ES) č. 687/2008 ode dne 25.1.2009 vyhlášena druhá fáze podávání Nabídek kukuřice do intervenčního nákupu obilovin v hospodářském roce 2008/2009 (dále jen “druhá fáze“).
Množství kukuřice stanovené Komisí (ES), které je možno v rámci druhé fáze nabídnout do intervenčního nákupu obilovin v rámci celé EU, činí 172 377 tun. Ve druhé fázi Komise (ES) posuzuje Nabídky kukuřice každý týden.
Uzávěrka pro podávání Nabídek kukuřice bude vždy v pátek ve 12,00 hod a Komise (ES) nejpozději do středy následujícího týdne zveřejní na svých webových stránkách zbývající množství, které zůstává k intervenci v průběhu téhož týdne a nebo nejpozději do čtvrtka následujícího týdne stanoví krátící koeficient přidělení množství.

Odkaz na webové stránky Komise (ES):
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm

Po vyčerpání množstevního stropu pro celkové množství kukuřice seté vhodné k intervenci ve všech státech EU 27 oznámí SZIF na www.szif.cz ukončení podávání Nabídek kukuřice do intervenčního nákupu v hospodářském roce 2008/2009 v rámci České republiky.
Druhá fáze podávání Nabídek kukuřice skončí v týdnu, kdy bude vyčerpán množstevní strop, nebo nejpozději 31. května 2009.

Ing. Martin Foreth
Vedoucí oddělení pro obiloviny a škrob

Zařazeno v Rostlinná výroba