KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozastavení vydávání licencí na dovoz pšenice obecné a kukuřice

08/01/09
SZIF

 KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – OBILOVINY

Dne 8. ledna 2009 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (ES) č. 8/2009, kterým dochází k pozastavení vydávání licencí na dovoz pšenice obecné v rámci celní podkvóty III (č. kvóty 09.4125) otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008. Vydávání licencí je pozastaveno do 31. března 2009.
Uvedené nařízení vstupuje v platnost 8. ledna 2009.
Dne 8. ledna 2009 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (ES) č. 9/2009, kterým dochází k pozastavení vydávání licencí pro dovoz kukuřice v rámci celní kvóty č. 09.4131 otevřené nařízením (ES) č. 969/2006. Vydávání licencí je pozastaveno do 30. června 2009.
Uvedené nařízení vstupuje v platnost 8. ledna 2009.
Mgr. Irena Hrčková
Vedoucí oddělení vydávání vývozních a dovozních licencí