KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Předsednictví zahájilo diskuzi o návrhu nařízení proti ilegální těžbě dřeva

20/01/09
MZe ČR

Praha, 19. 1. 2009

Diskuzi o zásadách systému, který má bránit nelegální těžbě dřeva, odstartovalo české předsednictví v pondělí na radě ministrů zemědělství a rybářství. Záruky legálního původu dřeva a dřevěných výrobků uváděných na trh EU podle ministra Gandaloviče však nechce předsednictví dosáhnout za cenu neúměrné administrativní zátěže nebo ohrožení konkurenceschopnosti dřeva v porovnání s jinými materiály.

 Povinnosti, které musí splňovat firmy obchodující se dřevem a dřevěnými výrobky na trhu Společenství, stanoví nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (14882/08). Politickou rozpravu, která má najít optimální rovnováhu mezi nutnou ochranou trhu EU se dřevem a identifikací původu dřevěných výrobků a mezi administrativní zátěží s tím spojenou, odstartoval v pondělí v Bruselu na Radě pro zemědělství a rybářství Petr Gandalovič.

„První výměna stanovisek členských států dala předsednictví vodítka k další diskuzi o zásadách systému, který má eliminovat výskyt načerno vytěženého dřeva a dřevěných výrobků pocházejících z neprověřených zdrojů na trhu Společenství,“ komentuje Petr Gandalovič. Boj proti ilegální těžbě dřeva ale podle něj musí jít ruku v ruce s prioritami předsednictví a držet se motta Evropa bez bariér. „Je třeba mít na zřeteli, aby další opatření a prostředky boje proti nelegální těžbě neúměrně nezvyšovaly administrativu, a neznevýhodňovaly tak výrobky ze dřeva, potažmo jejich producenty, oproti ostatním materiálům, které mohou mít horší dopady na životní prostředí,“ zdůrazňuje Gandalovič.

Většina členských států v diskuzi vyjadřovala požadavek na maximální využití národních systémů, včetně certifikace lesů a spotřebitelských úvěrů, a tím snížení administrativní zátěže. Zazněly také požadavky na rovnost zásad pro členské státy EU a třetí země a ohled na pravidla WTO.

Předsednictví chce na tomto návrhu intenzivně pracovat. Požádalo Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy připravila praktické příklady fungování systémů náležité péče pro různé typy subjektů, které by měly diskuzi významně posunout. Evropský parlament předpokládá hlasování k tomuto bodu už v dubnu.

Většina lesů v EU je certifikovaná a riziko uvádění produktů z nelegální těžby domácích producentů na trh Společenství je poměrně nízké v porovnání s dovozy dřeva, zejména z tropických zemí. V připravovaném nařízení je třeba tento fakt zohlednit.

Zařazeno v Novinky a akce