KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vzorový příklad vyplněné Žádosti o dotaci z PRV a Podnikatelského plánu – opatření I.3.2. (6.kolo příjmu žádostí PRV)

30/01/09
SZIF

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Dne 28.1.2009 byl na webových stránkách SZIF zveřejněn vzorový příklad vyplněné Žádosti o dotaci z PRV a Podnikatelského plánu pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 6.kolo PRV.
Cesta:
www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I. → 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců →
Soubory ke stažení → Vzorově vyplněná Žádost o dotaci z PRV a Podnikatelský plán pro opatření I.3.2. (6.kolo PRV)
Link:
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/32/1233129076328.pdf

Zmíněný vzorový příklad vyplněné Žádosti o dotaci z PRV a Podnikatelského plánu jsou součástí i této
zprávy (další strany).

Lubomír Tomek
Oddělení metodiky osy 1 PRV