KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský manažer projektu

21/01/09

Výběrové řízení – Agentura ZERA, Náměšť nad Oslavou

ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

je nevládní nezisková organizace se sídlem v Náměšti nad Oslavou,
které je zaměřené na vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem,
 
vypisuje výběrové řízení,
v rámci zahájení realizace projektu z programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ s názvem:
 
„Metody ochrany půdy pro zlepšení její retenční schopnosti a prevence záplav“
 
pro obsazení pracovní pozice
 
Zemědělský manažer projektu
 
s pracovní smlouvou na plný pracovní úvazek na dobu určitou po dobu realizace projektu od 1.2. 2009 do 28.2.2012, dále s možností prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou po skončení projektu.
 
Kvalifikační požadavky:
 
  • Vysokoškolské vzdělání zaměřené na zemědělství;
  • Prokázané praktické zkušenosti s pěstováním rostlin, agrotechnikou, výživou rostlin, půdoznalstvím;
  • Dobrá znalost českého, německého a/nebo anglického jazyka je podmínkou;
  • Vynikající organizační, komunikační a interpersonální dovednosti;
  • Velmi dobrá znalost práce na PC;
  • Řidičský průkaz skupiny „B“.
 
 
Písemné přihlášky, spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 9.2. 2009,  poštou na adresu: ZERA, o.s., V. Nezvala č. 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou, nebo elektronickou poštou na adresu: info@zeraagency.eu označené heslem „Výběrové řízení ZM“.
 
 
 
ZERA, o.s. si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že ZERA, o.s. bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
 

Zařazeno v Aktuálně