KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zveřejnění Žádosti o proplacení výdajů z PRV pro 5. kolo příjmu žádostí

30/01/09
SZIF

ZPRAVODAJSTVÍ Z PRV

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna „Žádost o proplacení výdajů“ pro opatření 5. kola příjmu žádostí :
Obecná část Žádosti o proplacení výdajů (společný formulář pro všechna opatření/podopatření/záměry)
Specifická část Žádosti o proplacení výdajů – opatření I.1.2. Investice do lesů
Specifická část Žádosti o proplacení výdajů – opatření I.1.4. Pozemkové úpravy
Specifická část Žádosti o proplacení výdajů – opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a
služby
Specifická část Žádosti o proplacení výdajů – opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Specifická část Žádosti o proplacení výdajů – opatření III.3.1. Vzdělávání a informace

Instruktážní list pro vyplňování formuláře Žádosti o proplacení výdajů-5. kolo
Formuláře Žádosti o proplacení výdajů jsou zveřejněny ve formě prosté „nevepisovaní“ verze PDF dokumentu a
ve formě SW nástroje pro vyplnění formuláře.

1. SW nástroj pro vyplňování Žádosti o proplacení výdajů
Cesta – www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Soubory ke stažení
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1233214874796.pdf

Pomocí SW nástroje lze Žádost o proplacení výdajů vyplňovat po stažení do vlastního PC. Pro snadnější práci s
formuláři je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Reader verze 8 a vyšší, který je volně (zdarma)
ke stažení. Při otevření dokumentu se příjemci dotace zobrazí strany A1 a A2 obecné části Žádosti o
proplacení výdajů, po zadání opatření, podopatření, resp. záměru do polí na straně A1, oddíl „Další
údaje“ (viz obrázek) se k obecné části Žádosti o proplacení výdajů zobrazí příslušné specifické
strany (B1, B2,B3, C1) žádosti na dané („vyplněné“) opatření.