KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

4. mezinárodní konference o zpracování ekologických potravin a marketingu

06/02/09
autor1

Zdroj: Agronavigator, Autor : Ing. Irena Suková

Ve dnech 25. – 26. 5. 2009 se ve veletržním centru  Expo 21 ve Varšavě koná akce „4. Organic Marketing Forum“ určená nejen pěstitelům, zpracovatelům a obchodníkům, ale i politikům.
EkoConnect se svými partnery Ekoland Polsko, Organic Retailers Association (ORA) a polská poradenská služba pro zemědělství CDR  zve na 4. Organic Marketing Forum do Polska. Tato mezinárodní konference o zpracování ekologických potravin,  marketingu a produkci biosurovin se za poslední roky vyvinula na setkání odvětví evropského významu. Bioscéna ze Střední a Východní Evropy se setká počtvrté 25. a 26. května 2009
opět ve veletržním centru  Expo 21 ve Varšavě. Účastníci nejen z řad pěstitelů a zpracovatelů, ale i politiků a výzkumníků  se během přednášek a workshopů seznámí především s vývojem trhu, vývojovým potenciálem, situací v oblasti surovin, očekáváním spotřebitelů, regionálním vývojem a požadavky na kvalitu. Motto: „Učit se od sebe – vytvářet spolu“ bude názorně představeno četnými experty, jakož i přednáškami obchodníků. Přednášky budou tlumočeny do němčiny, angličtiny, polštiny a poprvé i ruštiny, neboť se očekává vyšší účast z rusky hovořících zemí.
Souběžná výstava bioproduktů se poprvé bude konat ve výstavních halách. Nyní se budou moci firmy lépe prezentovat pomocí výstavních stojanů. Dále bude v programu zařazena exkurze, soutěž o nejlepší výrobek „Best of Organic“ a společenský večer s hudbou.
Očekává se přibližně 450 účastníků z 30 zemí, čímž se Organic Marketing Forum stává stěžejním setkáním bio-sektoru ve Střední a Východní Evropě.
První zvýhodněný termín podání přihlášek je do 31.ledna 2009.
Další informace, program, formuláře přihlášek a informace o minulých ročnících 2006 až 2008 naleznete na www.organic-marketing-forum.org.

Zařazeno v Aktuálně