KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropští ředitelé odborů odpadů řešili krizi na trhu druhotných surovin

18/02/09
autor1

Tisková zpráva MŽP ČR: 16.02.2009

Evropští ředitelé odborů odpadů se v pondělí 16. února sešli v Praze, aby se zabývali řešením dopadů ekonomické krize na trh s druhotnými surovinami v zemích Evropské unie.

Zástupci členských států EU se shodli na nutnosti uplatňovat vhodná opatření pro podporu a ochranu trhu s druhotnými surovinami. Projednávali pak konkrétní návrhy, jak se s krizí vypořádat. Závěry ze setkání budou podkladem pro jednání Rady EU pro životní prostředí, která se koná 2. března v Bruselu.

Účastníci navrhli řadu konkrétních opatření ke stabilizaci evropského systému nakládání s druhotnými surovinami např. vyhledávání nových trhů pro druhotné suroviny, zabezpečení kapacit pro jejich zpracování, daňové úlevy zaměřené na podporu trhu s recykláty, využívání výrobků z recyklátů při veřejných zakázkách (například materiál pro výstavbu protihlukových stěn u silnic a železnic). Dále navrhli, aby Evropská komise připravila podrobnou aktuální analýzu toků druhotných surovin a kapacit zařízení pro jejich zpracování a využití v Evropské unii. Společným cílem členských státu EU je zejména zvýšit soběstačnost Unie ve zpracování vlastního odpadu v souladu se stanovenou hierarchií nakládání s odpady.

Ministerstvo životního prostředí České republiky navrhlo řadu opatření na podporu recyklace jako součást protikrizového balíčku české vlády. Tato opatření sníží naší závislost na dovozu primárních surovin, pomohou rozšířit pracovní příležitosti v recyklačním průmyslu a současně omezí znečištění životního prostředí. MŽP rovněž nabízí finanční dotace z Operačního programu životní prostředí mimo jiné na podporu kvalitního třídění v obcích a výstavby dotřiďovacích linek.

„Krize na trhu druhotných surovin je důsledek celosvětové ekonomické krize. Papír, plast, sklo a železo jsou velmi důležité druhotné suroviny, které mohou být použity jako náhrada primárních surovinových zdrojů a tím významně chránit životní prostředí,“ říká Veronika Hunt Šafránková, ředitelka odboru Evropské unie Ministerstva životního prostředí České republiky, která také celé jednání vedla.

„Navrhovaná opatření povedou nejen ke stabilizaci, ale i k dalšímu rozšiřování a zkvalitňování systémů třídění odpadů v jednotlivých členských zemích EU,“ řekla Zdeňka Bubeníková, ředitelka odboru odpadů MŽP ČR.

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP

Zařazeno v Aktuálně