KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Gandalovič byl hostem brněnského Selského sněmu

27/02/09
MZe ČR

Tisková zprávaBrno, 26. února 2009

Ministr zemědělství Petr Gandalovič dnes v Brně vystoupil na čtvrtém letošním Selském sněmu. Tato diskusní fóra organizovaná Asociací soukromého zemědělství ČR probíhají po celé zemi za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR.
 
Selské sněmy jsou setkání otevřená sedlákům bez rozdílu podnikatelského zaměření i velikosti farem. K hlavním tématům toho dnešního patřilo řešení dopadů ekonomické krize do zemědělství, změny v Programu rozvoje venkova a cross compliance.
 
Ministerstvo zemědělství se maximálně snaží hledat a využívat nástroje na zmírnění dopadů současné ekonomické krize. Sněmovna minulý týden definitivně podpořila poslanecký návrh, na základě kterého bude převedena částka 1 300 milionů korun z Pozemkového fondu ČR na dorovnání přímých plateb zemědělcům. „Naším cílem bylo plánované dorovnání devadesátiprocentní úrovně přímých plateb ‘starých’ členských států EU,“ sdělil ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Dolní komora rovněž jednohlasně podpořila poskytování podpory, dotace a garance provozních úvěrů prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, otevřely se nové programy: garance provozních úvěrů, dotace úroků, programy pro zpracovatele – jak na provoz, tak na odkup pohledávek od zemědělců tak, aby se prodloužily fakturační lhůty a tím eliminovala platební neschopnost.
 
V rámci Programu rozvoje venkova se v poslední době realizují kroky, které mají napomoci zemědělcům v současné nepříznivé ekonomické situaci. Příjem žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova v rámci 6. kola bude prodloužen až do 9. března 2009. Toto opatření by mělo zemědělcům přinést více času na vyjednání bankovního úvěru a získání platného stavebního povolení. Ministr zemědělství také rozhodl o navýšení peněz u některých opatření v 5. kole Programu rozvoje venkova až do výše 200 % původně určeného objemu. Týká se to projektů, kde jsou zejména příjemci obce, a to opatření podporujících investice v obcích a lesnickou infrastrukturu.
 
V rámci dnešního sněmu proběhla také diskuse k zavádění systému cross compliance.
„Chceme vytvořit funkční model cross compliance, který nastaví logickou a obhajitelnou laťku požadovaného chování zemědělce – příjemce dotací. Model, který dostatečně postihne závažné  prohřešky v praktickém hospodaření, a přitom svojí jednoznačností nebude vytvářet prostor pro zbytečnou „šikanu“ ze strany  kontrolorů,  nebo navádět ke korupčnímu chování,“ vysvětlil ministr Gandalovič. Podle jeho slov jde o obdobu bodového systému pro řidiče. Cílem je motivovat zemědělce k dodržování zemědělské praxe, která je šetrná k přírodě a krajině.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně