KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe předložilo poslanecké sněmovně zprávu o protipovodňových opatřeních

16/02/09
MZe ČR

Tisková zprávaV Praze, 13. února 2009

Ministerstvo zemědělství informuje pravidelně každý rok vládu a Poslaneckou sněmovnu o postupu při budování protipovodňových opatření. Předložená zpráva shrnuje postup prací do roku 2007. V ochraně před povodněmi byly učiněny velké pokroky, ale zpráva hovoří i o dalším pokračování.
 
„Pokud bychom se snažili efekt protipovodňové ochrany vyčíslit, tak se od roku 2002 do roku 2007 podařilo vystavět ochranu pro 210 tisíc obyvatel. Pokud bychom hovořili o finančním rámci, jednalo by se o ochráněný majetek za téměř 250 miliard korun, což je při nákladech zhruba 4 miliard korun velký úspěch,“ uvedl ke zprávě ministr Gandalovič. V rámci programu Prevence před povodněmi I (PPOI) proběhlo v letech 2002 – 2007 celkem 435 akcí, které výrazně zvýšily úroveň ochrany před povodněmi na v průměru padesáti až stoletou vodu. Program (PPOI) měl za cíl zejména zvýšit ochranu v kritických úsecích jako je například městská zástavba. Navazující program Prevence před povodněmi II se soustředí na zadržení vody na horních tocích řek, zvýšení kapacit koryt ve městech a podobně. Program tedy koncepčně navazuje na předcházející opatření. U všech protipovodňových opatření je zároveň kladen velký důraz na přírodě blízká opatření.
 
„Na následující roky máme připraveno celkem zhruba 14 miliard korun. Děláme všechno pro to, abychom mohli případné povodně zvládnout a předejít katastrofě z roku 1997 nebo 2002. Činíme zároveň i legislativní kroky podporující protipovodňovou ochranu.“ doplnil ministr Gandalovič. V programu prevence před povodněmi II je zhruba 10 miliard korun. Na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží jsou připraveny 4 miliardy korun a na pozemkové úpravy vedoucí k protipovodňové ochraně je připravena miliarda.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně