KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Plošné kácení stromů kolem silnic by bylo kulturním barbarstvím

27/02/09
autor1

Tisková zpráva: 26.02.2009

Správci silnic se podle informací ČIŽP i zpráv v médiích opět v letošním předjaří chystají kácet tisíce stromů kolem silničních komunikací. Ministerstvo životního prostředí se proti plošnému kácení stromořadí důrazně ohrazuje. „Považujeme takový postup za kulturní a ekologické barbarství,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Aleje podél silnic jsou významným prvkem v krajině, který utváří její typický vzhled a pomáhá tak vytvářet vztah lidí k jejich domovu. Vytvářejí biotopy pro život mnoha drobných živočichů, zejména hmyzu a ptáků. Přispívají také k bezpečnosti silničního provozu, protože v letních měsících a slunečných dnech zastiňují silnice, omezují přehřátí asfaltu a vyjíždění kolejí. Zároveň fungují jako větrolamy, což brání větrné erozi, ale také brání nehodám automobilistů i cyklistů, způsobeným poryvy větru. Stromy pohlcují prachové emise z dopravy a snižují tak prašnost ovzduší. Aleje také zlepšují orientaci na silnici za špatné viditelnosti při mlze nebo sněžení.

Podle informací České inspekce životního prostředí se na rok 2009 opět plánují rozsáhlá kácení stromořadí podél silnic, a to minimálně v počtu 9 000 stromů – většinou vzrostlých, dobře zakotvených v krajině, hustě olistěných. Jako hlavní důvod se uvádí zvýšení bezpečnosti, respektive snížení počtu dopravních nehod.

Z policejních statistik ovšem vyplývá, že hlavními příčinami dopravních nehod jsou nepřiměřená rychlost, nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, nevěnování se dostatečně řízení – telefonování, ladění rádia a podobně. „Dopravní nehody nepůsobí stromy, ale nepozorní a neukáznění řidiči,“ říká Martin Bursík. Ve stejné logice by zastánci kácení stromořadí měli volat po bourání silničních mostků, dopravních značek, reklamních poutačů nebo zasypávání hlubokých příkopů.

Některé dřeviny samozřejmě mohou být nebezpečné pro provoz na komunikaci, buď svým stavem, nebo zasahováním do vozovky. Ty je nutné odstranit, a MŽP nemá v takových případech žádné námitky. Jedná se však o jednotlivé případy a ne o celé aleje. „Mnohem efektivnější by bylo, aby správci silnic ve spolupráci s Policií ČR umístili na klíčová místa dopravní značky, které upozorní řidiče na nutnost zpomalení, svodidla, případně natřeli kmeny stromů fluorescenčními barvami nebo je vybavili odrazkami,“ říká ministr Bursík.

Ministerstvo životního prostředí již v minulosti učinilo několik kroků pro dohodu o rozumném postupu. Ministři životního prostředí a dopravy poslali společný dopis Ředitelství silnic a dálnic, hejtmanům a ředitelům krajských úřadů, kde je vyzvali k zastavení plošného kácení podél silnic, uvážlivému přístupu při plánování kácení a sjednocení postupu při správě silniční vegetace. „Dohoda mezi ministerstvy životního prostředí a dopravy samozřejmě stále platí,“ zdůraznil vicepremiér Bursík.

MŽP také vydalo a rozeslalo na všechny krajské úřady metodické instrukce k ochraně a kácení dřevin podél komunikací [1]. Připravili jsme novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která ruší možnost kácení alejí na ohlášení a zavádí povinnost povolovacího řízení ve správním režimu, tedy s nutností vyvěšení záměru a veřejného připomínkování.

ČIŽP průběžně v jednotlivých krajích kontroluje kácení stromů podél komunikací a svolává jednání se zástupci krajů, správců komunikací a Policie ČR s cílem omezovat plošné kácení. V případě nutnosti kácení zastavuje.

Protože se ale i nadále takové záměry objevují, obrátil se dnes ministr životního prostředí Martin Bursík dopisem na ministra dopravy Petra Bendla, na vedení jednotlivých krajů a Ředitelství silnic a dálnic s výzvou o přehodnocení jednotlivých záměrů a zastavení plošného kácení. „Úřady také znovu dostanou výzvu k dodržování metodické instrukce, uvážlivému přístupu, kácení pouze jednotlivých dřevin a projednání záměrů s ČIŽP,“ říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Ministerstvo životního prostředí vyzvalo Ministerstvo dopravy ke společnému zmapování stavu stromořadí podél silnic a pomoci krajům a obcím se zpracováním plánů péče, včetně potřebných opatření – dosadeb, nové výsadby, jednotlivého kácení a probírek.

„Naším cílem není zachovat každý přestárlý a nebezpečný strom, ale zachovat stromořadí jako významný prvek v naší krajině,“ říká náměstek Pelc.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Zařazeno v Aktuálně