KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příjem žádostí v rámci 6. kola prodloužen až do 9.3.2009

25/02/09
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 24. února 2009

Příjem žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova v rámci 6. kola bude prodloužen až do 9. března 2009. Je to další krok ministra zemědělství, který má napomoci zemědělcům v současné nepříznivé ekonomické situaci, především jim dát více času na vyjednání bankovního úvěru a získání platného stavebního povolení.
 
Prodloužená lhůta pro příjem žádostí se týká následujících opatření:
I.1.1. Modernizace zemědělských podniků
I.3.4 Využívání poradenských služeb
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič především s ohledem na současnou nepříznivou ekonomickou situaci prodloužil  termín příjmu žádostí pro 6. kolo do 9. března. Někteří žadatelé se totiž dostávají do situace, kdy nemají zajištěno předfinancování projektu, tedy vyjednaný úvěr od banky a tímto oddalují předložení žádosti o dotaci. Dalším problémem, se kterým se žadatelé při podávání žádosti o dotaci setkávají, je získání platného a pravomocného stavebního povolení již ke dni podání žádosti o dotaci, a to kvůli nepružným lhůtám po vyhlášení 6. kola na závěr loňského roku.
 
Proto se ministr rozhodl prodloužit termín, ve kterém žadatelé mohou předkládat žádosti o dotaci na RO SZIF, a to o jeden týden.
Příjem pro výše uvedená opatření tedy nebude ukončen 2.3.2009, jak bylo původně plánováno, ale až 9.3.2009 ve 13 hodin.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe