KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

První část vegetace vyšla

19/02/09
autor1

Zdroj: Agroweb, autor: Petr Hezký (19.2.2009)

 Několik prvních měsíců vegetace probíhá vcelku bezproblémově. Do začátku zimy se většina ozimých porostů dostala do optimálního stavu a díky dosavadnímu průběhu počasí nehrozí rozsáhlejší zaorávky. Zatím nebyl zaznamenán vážnější výskyt některého z patogenů, i když několik chladných týdnů do konce zimy ještě pravděpodobně zbývá.

Dlouhá vegetační doba ozimých plodin dává pěstiteli větší možnost opravných opatření, pokud nejsou rostliny z nějakého důvodu v optimálním stavu. Přesto kvalita zakládání porostů patří také u této skupiny plodin mezi klíčová agrotechnická opatření. Každoročně ale dochází k vyzimování části porostů. Mezi nejčastější důvody patří špatný stav porostů před zimou, působení chorob, extrémnější projev povětrnostních podmínek (holomrazy, dlouho ležící sněhová pokrývka, několikanásobné střídání vysokých a nízkých teplot) a také nevhodný výběr odrůdy. Zaorávky letos na jaře by nemusely být nijak závažné. Vyplývá to z průběhu počasí a stavu ozimých porostů, které eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) do 31. prosince 2008.

První měsíce
Jak ÚKZÚZ upozorňuje, předseťová příprava půdy byla rozdílná v závislosti na vývoji počasí. V srpnu byla ovlivněna sušším počasím. Hlavně na těžkých půdách docházelo k obtížnému zpracování půdy a ke zvýšenému výskytu hrudovitosti. To se projevilo horším vzcházením porostů a jejich lokální nevyrovnaností. Převážná většina ploch ozimé řepky byla zaseta v agrotechnickém termínu, v některých částech republiky dokonce o 10 – 12 dní dříve. V polovině září se výrazně ochladilo a přišly i požadované srážky, takže setí ostatních ozimů proběhlo bezproblémově do dobře zpracované a připravené půdy. Celý podzim byl srážkově podnormální a teplotně nadnormální, takže většina zasetých ozimů klíčila a vzcházela velmi dobře (až na velmi brzy zaseté plodiny). Vlivem vláhového deficitu a ztížené přípravě půdy (hrudovitost) vzcházely některé rostliny velmi nerovnoměrně. Porosty řepky se vyrovnávaly a dorůstaly až v říjnu a listopadu díky příznivých podmínkám.
Od poloviny listopadu došlo zvláště ve vyšších polohách k citelnému ochlazení a v některých lokalitách se objevily první sněhové přeháňky a noční mrazy do –7 °C. Tento stav netrval dlouho. Teploty se do 25. prosince pohybovaly nad dlouhodobým normálem. Po tomto datu začalo na celém území republiky mrznout a teploty i přes den nevystoupily nad bod mrazu.

Zdravotní stav
Vývojová fáze porostů i plevelů je vlivem dlouhotrvajícího suchého počasí značně nevyrovnaná, upozorňuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Vyskytují se rostliny od vzešlých do fáze, která je za normálních podmínek běžná.
Zdravotní stav porostů je prozatím dobrý. Výskyt houbových chorob je minimální. Zvýšené nebezpečí hrozí od přenašečů virové zakrslosti u insekticidně neošetřených a velmi brzy setých ozimých ječmenů a ozimých pšenic, i když se zvýšilo množství ploch, kde bylo zaseto osivo ošetřené insekticidními prostředky.
Zdravotní stav porostů ozimých řepek byl k 31. prosinci dobrý. Místy se vyskytla phoma a plíseň zelná. Ze škůdců se na některých lokalitách objevil slimáček, mšice zelná a hraboš polní. ÚKZÚZ eviduje v některých zemědělských podnicích větší výskyt mšic. Ostatní ozimé obilniny, jako jsou žito, ozimý ječmen a tritikale, byly na konci roku v dobrém zdravotním stavu.
V tuto chvíli je většina ozimých porostů v optimálním stavu. To potvrdili i poradci společnosti N.U. Agrar CZ, s. r.o., na předjarním školení, které se uskutečnilo 9. února ve Větrném Jeníkově. Ozimá řepka je zapojená a vyrovnaná. Oproti loňskému roku má obecně užší kořenový krček. Díky dosavadním povětrnostním podmínkám v zimních měsících vegetace neprobíhá, a tak oproti teplejší loňské zimě nebude takovým problémem poléhání porostů, hodnotí poradci N.U. Agrar CZ.

Zařazeno v Rostlinná výroba