KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žadatelé o dotace z PRV nemusejí předkládat výpis z katastru nemovitostí

12/02/09
MZe ČR

Tisková zprávaV Praze, 11. února 2009

Žadatelům o dotace na projekt výstavby nebo rekonstrukce zemědělských podniků vychází ministerstvo zemědělství vstříc a umožňuje, aby v žádosti výpis z katastru nahradili jiným dokumentem, například informativním výpisem.
 
Tato úprava se týká opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje v šestém kole příjmu žádostí. Při prokázání preferenčního kritéria:
 
Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedošlo k vyjmutí parcel/pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu. Aby mohly být uděleny body, nesměly v době před pěti lety pozemky/parcely chráněny jako zemědělský půdní fond. Posuzuje se stav pět let před zaregistrováním Žádosti o dotaci.
 
Je výpis z katastru nemovitostí možné nahradit jiným relevantním dokumentem, který bude v souladu s vyhláškou č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, a který bude zároveň obsahovat údaje nutné pro posouzení splnění podmínek daného kritéria. Jedná se zejména o tyto dokumenty: Informace o parcele/parcelách a Informativní výpis.
 
Tuto možnost mohou využít zejména žadatelé, kteří prokazují stav pozemků vedených ve zjednodušené evidenci.
 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe