KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon o osivech prošel Poslaneckou sněmovnou

16/02/09
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 13. února 2009

Novela zákona o oběhu osiva a sadby prošla sněmovnou. Zákon zpřesňuje pravidla nakládání s osivem a částečně liberalizuje obchodování s nimi. Poslanci ale neschválili návrh zemědělského výboru, aby bylo možné zapsat do tuzemského seznamu pro doporučování ty odrůdy, které jsou povoleny v jiných členských státech EU bez povinných zkoušek.
 
Poslanecká sněmovna dnes v závěrečném čtení schválila novelu zákona o oběhu osiva a sadby. Jde hlavně o technickou novelu, která zavádí některé předpisy EU, zpřesňuje pravidla pro nakládání s osivem a sadbou a částečně také liberalizuje obchod s osivem a sadbou. Zákon má zjednodušit uvádění osiva a sadby na tuzemský trh. Poslanci ale neschválili návrh zemědělského výboru, aby bylo možné zapsat do tuzemského Seznamu doporučovaných odrůd ty odrůdy, které jsou povoleny v jiných členských zemích EU bez povinných  registračních zkoušek. Jedná se o odrůdy, které neprokázaly vhodnost pro pěstování v klimatických podmínkách České republiky, pokud jde o celou škálu parametrů, zejména zdravotního stavu rostlin a užitkových vlastností.
 
Podle ministra Gandaloviče by rozšíření zkoušek pro doporučování o odrůdy neregistrované, ale zapsané do Společného katalogu odrůd přineslo významné zvýšení nákladů i prodloužení zkoušek pro doporučování minimálně o jeden rok. Prodražily by se tak i zkoušky českých odrůd a odrůd zahraničních, které prošly již registračními zkouškami a obstály v našich klimatických podmínkách. Dopadlo by to i na podnikatele, kteří uvádějí do oběhu rozmnožovací materiál.
 
„Nelze souhlasit s argumentem, že existuje dvojí přístup k odrůdám. Zahraniční odrůdy mohou být v České republice registrovány a zařazeny do systému zkoušení odrůd pro doporučování za stejných podmínek, jako tuzemské,“ vysvětlil ministr Gandalovič.  „Současný systém také nebrání pěstitelům zahraničních odrůd, aby spolu s plodinovými svazy zkoušky organizovali a výsledky předávali zemědělcům.“
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Rostlinná výroba