KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Celostátní soutěž „Cesty městy“

19/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Obce i města mohou letos opět uspět již v 8. ročníku soutěže.

Nadace Partnerství vyhlašuje osmý ročník celostátní soutěže s názvem Cesty městy. Soutěž je zaměřena na zklidňování dopravy a kultivaci dopravního prostoru ve městech a obcích České republiky. Své realizované dopravní projekty mohou města a obce přihlašovat do 29. května 2009.
Soutěže se mohou účastnit obce, sdružení obcí, mikroregiony, města nebo městské obvody a části z celé České republiky. Do soutěže je možné přihlásit taková dopravní řešení, jejichž realizace vedla ke zvýšení bezpečnosti, zkvalitnění veřejného prostoru či optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Podmínkou účasti je jejich uvedení do provozu v období od 1. ledna 2004 do 29. května 2009 a příznivý vliv na životní prostředí v okolí.
Pro vítěze jsou opět připraveny atraktivní finanční prémie (v osmém ročníku bude rozděleno až 300.000 Kč) a hodnotné zvláštní ceny partnerů. Od roku 2002 bylo v soutěži hodnoceno 124 projektů, 40 z nich bylo oceněno a byly uděleny finanční odměny v hodnotě téměř 2 milionů korun. Například v loňském roce obdržela obě vítězná města, Krásná Lípa a Hranice, za své dopravní projekty shodně 100 tisíc korun a město Most získalo radar signalizující okamžitou rychlost projíždějících vozidel.
Soutěžní projekty je možné přihlašovat nejlépe prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na stránkách Nadace Partnerství na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty, kde jsou také umístěny podrobné soutěžní podmínky a rozsáhlá databáze projektů zklidňování dopravy v ČR i příkladů ze zahraničí.
Generálním partnerem soutěže je již třetím rokem společnost Škoda Auto, záštitu nad ní opět poskytlo Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím oddělení BESIP. Dalšími partnery soutěže je Svaz měst a obcí ČR, Národní síť Zdravých měst ČR a společnosti 3M Česko. Hlavním mediálním partnerem je již tradičně měsíčník Moderní obec.
Kontaktní adresa: Nadace Partnerství, Krátká 26, 100 00 Praha 10
e-mail: petr.smid@nap.cz, tel., fax: 274 816 727
Zdroj: Svaz měst a obcí

Zařazeno v Novinky