KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Daňoví odborníci pomáhají při podávání přiznání

05/03/09
Středočeský kraj

Středočeské finanční úřady, tak jako v minulých letech, budou i letos pomáhat daňové veřejnosti se splněním povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008.

Pracovníci finančních úřadů uskuteční celkem 87 návštěv v 65 městech a obcích Středočeského kraje, aby ušetřili poplatníkům cestu na finanční úřad. Pracovníci finančních úřadů umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu – bez front a v „domácím“ prostředí (v prostorách městských a obecních úřadů) mohli vyřídit své záležitosti.

Daňoví poplatníci zde mohou bez čekání daňová přiznání platně podat, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a zároveň obdrží od pracovníků správce daně daňovou složenku na úhradu daně. Platba prostřednictvím daňové složenky je osvobozena od poštovních poplatků.

Pro usnadnění pochopení problematiky připravily finanční úřady pro daňovou veřejnost vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání, které jsou k dispozici jednak na finančních úřadech a jednak na městských a obecních úřadech.

Finanční úřady i letos rozšiřují úřední hodiny pro veřejnost. V období od 23.3. do 27.3.2009 budou všechny finanční úřady otevřeny do 18 hodin, ve dnech 30.3. a 31.3.2009 budou otevřeny všechny finanční úřady do 18 hodin včetně pokladen, v sobotu 28.3.2009 budou otevřeny finanční úřady v „okresních městech“ od 8 do 12 hodin včetně pokladen.

Poplatníci mohou daňové přiznání podat kdykoliv a odkudkoliv elektronickou cestou prostřednictvím daňového portálu, kde při vyplňování „inteligentních“ elektronických formulářů mohou využít všech nápověd, poučení a kontrol správnosti vyplnění přiznání.

Podrobnější informace lze najít na internetových stránkách české daňové správy, na vývěskách finančních úřadů nebo na informačních telefonních linkách finančních úřadů a Finančního ředitelství v Praze (234 009 219), které budou v provozu od 2.3.2009 do 31.3.2009 v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14:30 hod. a v pátek od 8 do 14 hod.

V Praze 25.2.2009

Ing. Kaslová Jana, tisková mluvčí
Finanční ředitelství v Praze
tel. 257 004 346
e-mail:jana.kaslova@pr.ds.mfcr.cz

Seznam měst a obcí ve Středočeském kraji kde budou daňoví odborníci pomáhat veřejnosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2008
http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/FDCCB028-5579-4C2C-990B-FF4E11D3B175/0/VyjezdydoobciDAPv2009za2008.xls

Zařazeno v Aktuálně