KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Devátá výzva Operačního programu životní prostředí v rámci osy 1 OPŽP

20/03/09
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

žádosti o podporu v rámci velkých projektů pro prioritní osu 1 jsou příjmány od 23.3.2009 do 14.12.2009

Žádosti je možné podávat kontinuálně od 23.3.2009 do 14.12.2009

Podpory se týkají tzv. velkých projektů pro prioritní osu 1 Operačního programu Životní prostředí

– Zvyšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

– Zlepšení jakosti pitné vody

9 výzva

hodnotící kriteria 9 výzvy

příručka pro žadatele

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce