KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Devátá výzva OPŽP

27/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Žádosti se přijímají do 14. 12. 2009.

Devátá výzva Operačního programu životní prostředí v rámci osy 1 OPŽP
Žádosti o podporu v rámci velkých projektů pro prioritní osu 1 jsou příjmány od 23. 3. 2009 do 14. 12. 2009.
Podpory se týkají tzv. velkých projektů pro prioritní osu 1 Operačního programu Životní prostředí:
• Zvyšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
• Zlepšení jakosti pitné vody
 
Zdroj: KIS Vysočina