KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotace na ekologické topení

17/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Státní fond životního prostředí uhradí část nákladů za kotle na biomasu či za solární systémy.

Stát dotuje ekologické topení

Státní fond životního prostředí uhradí část nákladů za kotle na biomasu či za solární systémy.
Už jen do konce měsíce mají lidé šanci získat dotaci na kotle na biomasu, na solární systémy pro celoroční ohřev vody a přitápění a na tepelná čerpadla. Posledním březnem totiž končí příjem žádosti o zmíněné dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Stát uhradí až polovinu nákladů „Žádosti v rámci státního programu je možné podávat až po dokončení dané investiční akce a po úhradě jejích nákladů. Předpokladem pro přijetí žádosti je splnění vyhlášených kritérií,” upozorňuje ministr životního prostředí Martin Bursík. U kotlů na biomasu a solárních systémů může žadatel získat až 50 procent peněz, které vynaložil do zařízení, u tepelného čerpadla nanejvýš 30 procent. Výše podpory je však limitovaná, u kotlů na biomasu a solárních systémů na ohřev vody částkou 55 tisíc korun, u solárních systémů pro ohřev vody a přitápění 65 tisíc korun a u tepelných čerpadel podle typu systému 75 tisíc či 55 tisíc korun. Zájemci žádají o podporu zpětně na již instalovaný systém, který je prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však do 18 měsíců od data uvedení do trvalého provozu. V případě novostaveb a kotle na biomasu nebo tepelného čerpadla musí dům splňovat energetický standard. Je potřeba posudek energetického auditora. Kromě toho nelze dům připojit na rozvod zemního plynu nebo na centrální zásobování teplem.
Žadatel musí splnit podmínky. Žádosti o podporu přijímají a zpracovávají krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí. Státní podpora se poskytuje i na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu, nebo podporovaná v rámci programů financovaných ze státního rozpočtu, ale maximálně do výše celkové podpory. Celková podpora nesmí přesáhnout stanovenou výši a žádosti musí odpovídat kritériím požadovaným od všech poskytovatelů dotace. Bližší informace zájemci najdou na stránkách Státního fondu životního prostředí www.sfzp.cz.

Zdroj: Redakce APIC

Zařazeno v Novinky