KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ediční plán MZe na rok 2009

02/03/09
MZe ČR

Výkazy o komoditách

 
 
Č.
 
Název statistického zjišťování
Termín vydání údaje roku 
2008
Termín vydání údaje roku 
2009
1.
 
Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě ovocných a zeleninových výrobků

28. 5. 2009

28. 5. 2010
2.

Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv

4. 5. 2009

3. 5. 2010
3.

Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků

30. den*

30. den*
4.
 
Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

25. den*

25. den*
5.
 
Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků dle příslušného právního předpisu ES

31. 8. 2009

31. 8. 2010
6.
 
 
 
Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v zemědělské prvovýrobě,  obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce
 
9. 5.,8. 8.,7. 11. 2008

9. 2. 2009

11. 5.,10. 8.,10. 11. 2009

10. 2. 2010

7.
 
Výkaz o osázených plochách konzumních raných brambor

29. 5. 2009

28. 5. 2010
8.
 
Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin

12. 1. 2009

12. 1. 2010
9.

Roční výkaz o hospodaření v lesích

29. 5. 2009

28. 5. 2010
10.
 
Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

29. 5. 2009

28. 5. 2010
11.
 
Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře

31. 7. 2009

30. 7. 2010
12.
 
Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného
9. 5.,8. 8.,10. 11. 2008

12. 2. 2009

11. 5.,10. 8.,10. 11. 2009

10. 2. 2010

13.
 
Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného
9. 5.,8. 8.,10. 11. 2008

12. 2. 2009

11. 5.,10. 8.,10. 11. 2009

10. 2. 2010

14.
 
Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu
 
9. 5.,8. 8.,10. 11. 2008

12. 2. 2009

11. 5.,10. 8.,10. 11. 2009

10. 2. 2010

     
      * počet kalendářních dnů po sledovaném období
      Pozn.: Výsledky mohou být zveřejněny v dřívějších termínech, než je uvedeno