KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská bioplynová asociace

27/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

V rámci 18. sjezdu Německé bioplynové asociace byla dne 3. 2. 2009 založena Evropská bioplynová asociace EBA (European Biogas Association).

Založení Evropské bioplynové asociace
Jedenáct národních bioplynových asociací založilo v rámci 18. sjezdu Německé bioplynové asociace, dne 3. 2. 2009, Evropskou bioplynovou asociaci EBA (European Biogas Association). Cílem této organizace je podpora trvalého rozvoje produkce bioplynu v Evropě.
Mezi zakládající členy organizace patří zástupci z Německa, Itálie, Litvy, Lotyšska, Rakouska, Polska, Rumunska, Švýcarska, Španělska, České republiky a Maďarska. Sídlem organizace je Brusel. Členem představenstva nově vzniklého sdružení je i Jan Štambaský z České bioplynové asociace. Evropská organizace chce provázat národní organizace a předkládat společné záměry na evropské úrovni. Organizace bude spoluvytvářet legislativu tohoto oboru, která se v Bruselu tvoří, prosazovat své záměry a optimalizovat sdílení informací.
Počet bioplynových stanic výrazně roste po celé Evropě. Kromě Německa s přibližně 4000 stanicemi a Rakouska s více než 300 stanicemi nastal boom také ve východoevropských zemích. Jen v České republice bylo v loňském roce postaveno 40 nových bioplynových stanic.
Odpady, 2009, č. 3, s. 6
Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Novinky