KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič vybídl ke konstruktivnímu řešení problému odvětví mléka

06/03/09
MZe ČR

Tisková zprávaV Olomouci, 5. března 2009

Ministerstvo zemědělství preferuje racionální diskuzi místo konfrontačního způsobu komunikace, který v poslední době prezentují zástupci nevládních organizací v otázce řešení tíživé situace v odvětví mléka. Ministr Petr Gandalovič to dnes řekl na Sněmu Agrární komory ČR v Olomouci.
Ministr reagoval zejména na úterní otevřený dopis zástupců některých zemědělských podniků a nevládních organizací. V něm zemědělci kritizují údajnou nečinnost ministerstva při řešení problému v mlékárenském sektoru.
Ministr v rámci svého vystoupení připomněl kroky, které MZe v posledních týdnech iniciovalo a které by měly zemědělcům pomoci současný stav překlenout. Jedná se zejména o zvýšení garancí úvěrů a dotace úroků z úvěrů do rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ve výši 2,8 miliardy korun. V programu rozvoje venkova je v současné době také připraven start programu podpory malých producentů mléka. Na základě aktivity MZe zvýšila navíc Evropská unie sazby dotací na export mlékárenských přebytků z EU, od počátku tohoto měsíce byly také zahájeny intervenční nákupy sušeného mléka a másla.
„Odmítáme tento konfrontační způsob komunikace otevřeným dopisem v situaci, kdy jsou jasně dané možnosti podpory mléčného sektoru a zemědělská veřejnost je o těchto nástrojích průběžně informována,“ uvedl ministr Gandalovič.
Podle jeho slov navíc otevřený dopis, který dostala k dispozici média, obsahoval některé zavádějící informace nebo nepravdy. Jedná se zejména o informaci o údajných vládních podporách sektoru v sousedních zemích, konkrétně „vytvoření vládního programu zachování stád skotu“, který měl být podle autorů dopisu vytvořen na podporu polských farmářů. Podle informací MZe ale žádný podobný program v uplynulých měsících v Polsku odstartován nebyl.
„Taková prohlášení složitou situaci zbytečně vyostřují a dramatizují, oslabuje se tím pozice zemědělského sektoru před bankami, které pak budou při poskytování úvěrů zemědělcům nedůvěřivé. Pro většinu podpůrných programů je přitom kofinancování projektů bankami velmi důležité,“ upozornil ministr Gandalovič.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně