KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mimořádné veterinární opatření – v pátek 13. 3. se začne s vakcinací proti BT

13/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Stejně jako tomu bylo v loňském roce, i letos se bude vakcinovat proti bluetongue – katarální horečce ovcí.

Státní veterinární správa ČR vydává mimořádná veterinární opatření, ze kterých lze uvést:

Dnem 13. 3. se chovatelům skotu, ovcí a koz starších tří měsíců, chovaných jako hospodářská zvířata nařizuje povinné očkování na celém území ČR. K očkování a přeočkování bude použita inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané sérotypem 8 – ZULVAC® 8 Bovis pro skot a ZULVAC® 8 Ovis pro ovce a kozy.

Očkování musí být provedeno nejpozději do 30. 4. Opakovaně se budou očkovat i ta zvířata, která byla očkována již v loňském roce. Chovatelé musejí zabezpečit toto povinné očkování a přeočkování, které fakticky provede soukromý veterinární lékař.

Dále veterinární opatření obsahuje podmínky pro evidenci a případné přesuny, vždy musí přemístěné očkované zvíře provázet doklad, informace, o provedeném očkování.

Místně příslušné krajské veterinární správy mohou po posouzení rizik a vyhodnocení konkrétní situace povolit výjimku, jde zejména o zvířata, která jsou určena k poražení do konce roku 2009, nebo která budou do 3 měsíců vyvezena ze země, popřípadě se jedná o býky ve schválených inseminačních stanicích.

Pokud jde o cenu, je třeba zmínit, že chovatelé vakcinaci opět nehradí, náklady na očkování proti katarální horečce nese stát.

Plné znění tohoto mimořádného veterinárního opatření lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR, bude zveřejněno v Českém rozhlase a za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.

Cílem tohoto opatření – vakcinace – je zamezit šíření nebezpečné nákazy katarální horečky ovcí a tím zabránit velkým ekonomickým ztrátám, které může tato nákaza vyvolat. Dalším cílem je rovněž umožnit obchodování se zvířaty v rámci EU.

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Zdroj: www.svscr.cz

 

 

Zařazeno v Živočišná výroba