KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poslanci k podmínkám převodu zemědělských a lesních pozemků

27/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Novela stanoví pravidla prodeje zemědělské státní půdy a zvýší dynamiku procesu arondace lesních pozemků.

Podmínky převodu zemědělských a lesních pozemků v prvním čtení schválila sněmovna
Efektivnější hospodaření ve státních lesích a stanovení pravidel pro prodej zemědělské státní půdy je cílem novely zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Návrh získal podporu ve sněmovním prvním čtení.

Tisková zpráva zde