KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program "Evropa pro občany"  2007 -2013  

30/03/09
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

aktualizovaná verze programu Evropa pro občany platná k 1.1.2009 

Program "Evropa pro občany" zavedl právní rámec na podporu široké škály činností a organizací propagujících „aktivní evropské občanství“, tedy zapojení občanů a organizací občanské společnosti do procesu evropské integrace.

Obecné cíle

 

Obecné cíle programu Evropa pro občany mají přispět k těmto záměrům:

 –

– rozvíjet vědomí evropské identity, vycházející ze společných hodnot, historie a kultury, posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi evropskými občany, respektovat a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost a zároveň přispívat k dialogu mezi kulturamipodporovat pocit spoluvlastnictví Evropské unie mezi jejími občany,

Evropa pro občany 2007-2013

poskytovat občanům příležitost spolupracovat a podílet se na budování demokratické a do světa otevřené Evropy, která bude stále užším svazkem, sjednoceným a obohaceným díky své kulturní rozmanitosti, a rozvíjet tak občanství Evropské unie,

Zařazeno v Aktuálně, Novinky