KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ruší se podpory pro nákup smetany, másla a zahuštěného másla za snížené ceny k 30.6.2009.

30/03/09

1 V Praze dne 27. března 2009 Oddělení podpory spotřeby mléčných výrobků Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 522 fax: 222 326 111 e-mail: info@szif.cz Zpracoval : Ing. Jana Sedláčková, kontakt: Ing. Michal Barbuš, tel.: 222 871 543, e-mail: barbus@szif.cz KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Komoditní zpravodajství Změna nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze […]

1

V Praze dne 27. března 2009

Oddělení podpory

spotřeby mléčných

výrobků

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

tel.: 222 871 522

fax: 222 326 111

e-mail: info@szif.cz

Zpracoval

: Ing. Jana Sedláčková, kontakt: Ing. Michal Barbuš, tel.: 222 871 543, e-mail: barbus@szif.cz

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Komoditní zpravodajství

Změna nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

ze dne 22. října 2007

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 31.01.2009 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie nařízení

Rady (ES) č. 72/2009 ze dne 19. ledna 2009 (dále jen „nařízení“), o úpravách společné zemědělské politiky

změnou nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní

ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“).

Toto nařízení v bodě 25) zrušuje článek 101 nařízení Rady (ES) č. 1234/2009, v platném znění, čímž se ruší

podpory pro nákup smetany, másla a zahuštěného másla za snížené ceny, a to konkrétně podpora:

– neziskovými institucemi a organizacemi;

– ozbrojenými silami a jednotkami podobného postavení v členských státech;

– výrobci cukrářských výrobků a zmrzliny;

– výrobci jiných potravin, jež budou stanoveny Komisí;

– k přímé spotřebě zahuštěného másla.

Zrušení uvedených podpor je účinné od 1. července 2009.

Ing. Michal Barbuš, v.r.

vedoucí oddělení podpory

spotřeby mléčných