KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schůze SPOV – změna termínu

24/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Schůze se koná ve středu 8. dubna.

Pozvánka na dubnovou schůzi SPOV ČR
Schůze se koná 8. 4. 2009 od 9.00 hodin ve Valdštejnově pracovně v Senátu Parlamentu ČR.
Program:
1. 9.00–9.15 Kontrola usnesení
2. 9.15–9.45 Bilance PRV a informace o připravovaných výzvách (ing. Sekáč, MZe ČR)
3. 9.45–10.00 PRV – Platby DPH (ing. Sekáč, MZe ČR)
4. 10.00–10.20 Příprava konference k pozemkovým úpravám
5. 10.20–10.30 Organizace seminářů s MV ČR
6. 10.30–10.45 Země živitelka 2009 – Večer venkova
7. 10.45–11.00 RUD aktuální informace
8. 11.00–12.00 Různé
Zdroj: SPOV