KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář Ekozemědělci přírodě

30/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Ekologické centrum Sluňákov pořádalo dvoudenní seminář.

Seminář Ekozemědělci přírodě – Sluňákov 2009
V ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou proběhl  dvoudenní seminář na téma voda v zemědělské krajině a ekologický chov včel.
Informace o semináři zde 

Zařazeno v Aktuálně