KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Senát pro dorovnání přímých plateb

26/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Horní komora podpořila poslanecký návrh.

Senát posvětil dorovnání přímých plateb
Horní komora Parlamentu ČR dnes dopoledne definitivně podpořila poslanecký návrh, na základě kterého bude převedena částka 1 300 milionů korun z Pozemkového fondu ČR na dorovnání přímých plateb zemědělcům.
Novela, kterou dnes Senát schválil a kterou nyní dostane k podpisu prezident, rovněž umožňuje Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF) z vlastních peněz podporovat provozní úvěry farmářů.
„Obsahem novely je převod 1,3 miliardy korun do rozpočtu ministerstva zemědělství tak, aby byly použity pro doplňkové platby,“ řekl senátorům ministr zemědělství Petr Gandalovič, který je spoluautorem poslanecké předlohy. Cílem novely je dorovnání devadesátiprocentní úrovně přímých plateb, tedy dotací pro zemědělce, původních členských států EU. 
Novela současně umožní, aby farmáři mohli z PGRLF dostávat peníze na zmírnění dopadů finanční krize. Provozní úvěry z PGRLF mají zemědělcům pomoci vyrovnat se zejména s problémy kvůli nízkým výkupním cenám mléka.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

 

Zařazeno v Novinky a akce