KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Usedlost Medník pro děti

25/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Ekofarma Usedlost Medník připravila pro děti výukové programy o ekologickém zemědělství.

Medník pro školy
Nabídka výukových programů na ekofarmě Usedlost Medník.
Ekofarma Usedlost Medník nabízí školám a školkám výukové programy o ekologickém zemědělství, exkurze po farmě i možnost dalšího vyžití pro děti.
Pro letošní rok farma Václava Bednáře, nacházející se nedaleko Prahy, připravila pro školy dva tematické kurzy pro děti z mateřských škol až po děti ve věku šestých tříd škol základních.
Prvním kurzem, jehož cílem je názorně a jednoduše vysvětlit, jak vznikají mléčné výrobky a co ovlivňuje jejich kvalitu, je: Jak vznikají potraviny? Aneb a ta kráva mléko dává. Náplní programu je seznámení s hospodářskými zvířaty, které dávají mléko, čím se krmí, jak se dojí, co ovlivňuje kvalitu mléka, zpracování mléka,vysvětlení základních pojmů v mlékařství, ukázka jednoduchého zařízení na zpracování mléka. Kurz je určen pro děti od třetích tříd základních škol.
Dalším z nabízených výukových programů je komplexní kurz faremního hospodaření – Malí hospodáři. Jeho náplní je detailní seznámení s každodenním chodem farmy. Dětem je ukázáno a vysvětleno jak se starat o hospodářská zvířata na farmě (kráva, koza, kůň) a jaký užitek nám dávají. Farmář dětem osvětlí, co to znamená chovat zvířata ekologicky a jak se ekologický chov liší od chovu konvenčního. Kurz je vhodný pro děti mateřských i základních škol (pro 1.–6. třídy).
Všechny programy jsou vedeny přímo hospodářem farmy a jsou doplněny informačními materiály o ekologickém zemědělství a pracovními listy s úkoly. Doba trvání kurzu je přibližně 150 minut a cena činí 50,- Kč na žáka.
Jako nadstavbové aktivity k výukovým programům farma nabízí též vycházku do okolí – nedaleko farmy se nachází vyhlídka na řeku Vltavu a malebné údolí Svatojánských proudů, popř. opékání špekáčků od místního řezníka na pastvině farmy.
Další podrobnosti a kontakty naleznete na www.usedlost.cz.

Zařazeno v Aktuálně