KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

7. zasedání pracovní skupiny Úmluvy o biologické rozmanitosti(CBD)

16/04/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

V Paříži jednaly členské státy CBD o světovém genetickém bohatství.

V Paříži se uskutečnilo další kolo jednání o světovém genetickém bohatství
Na přelomu března a dubna skončilo v Paříži 7. zasedání pracovní skupiny Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) pro přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé rozdělování přínosů z jejich využívání.
Členské státy CBD jednaly o mezinárodním režimu, který má celosvětově zajistit transparentní podmínky pro přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé rozdělení zisků z využití těchto zdrojů. Smluvní strany CBD se zavázaly vytvořit a přijmout tento mezinárodní právně závazný režim do roku 2010.
Celý článek zde
Zdroj: Tiskové oddělení MŽP
 

Zařazeno v Rostlinná výroba