KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotace na environmentální výchovu, vzdělávání, osvětu a poradenství

09/04/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Na 17 vybraných projektů půjde přes 40 milionů korun.

Přes 40 milionů na ekologickou výchovu a poradenství
Ze Státního fondu životního prostředí jdou dotace ve výši více než 40 milionů korun na environmentální výchovu, vzdělávání, osvětu a poradenství. Jsou určené pro úspěšné projekty podané letos do první výzvy programu SFŽP. Prioritními tématy v této výzvě byly změna klimatu a ochrana ovzduší, nový zákon o odpadech a podpora materiálového využití odpadů a obalů a udržitelná spotřeba a výroba.
Tisková zpráva zde
Zdroj: MŽP
 

Zařazeno v Aktuálně