KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hodnocení strategických plánů Leader

10/04/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Seznam, ve kterém jsou MAS seřazeny sestupně podle počtu dosažených bodů, je součástí tiskové zprávy.

Pro realizaci strategických plánů LEADER bylo vybráno 32 místních akčních skupin
Ministerstvo zemědělství dnešním dnem vyhlašuje výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.
Tisková zpráva zde
Zdroj: Tiskové oddělení MZe