KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na schválené projekty 209 miliard

17/04/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Největší podíl na nárůstu počtu schválených projektů vykazují ROP Jihozápad, OP Podnikání pro inovace, ROP Moravskoslezsko a ROP Severní Morava.

V současném programovém období byly dosud schváleny projekty z fondů EU za 209 miliard korun
Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje v současné době již 4 782 schválených projektů za 209 miliard korun, financovaných z evropských fondů. Jejich celková hodnota přesahuje 90 % prostředků určených pro ČR za období 2007–2008.
Počet schválených projektů meziměsíčně vzrostl o 355 projektů, tedy o 8 %. O stejný počet procent se zvedl i objem všech dosud předložených žádostí. Největší podíl na nárůstu počtu schválených projektů vykazují ROP Jihozápad (113 nových schválených projektů), OP Podnikání pro inovace (58), ROP Moravskoslezsko (43) a ROP Severní Morava (40).
Zajímavý stav je v oblasti vyhlašovaných výzev, tedy časově vymezených úseků pro podávání žádostí v jednotlivých operačních programech na určitá témata. Každý operační program se dělí na oblasti podpory s blíže specifikovanými cíly – takových oblastí je v rámci českých OP celkem 222. Ke 4. březnu byly vyhlášeny výzvy už na 199 z nich. Celkově bylo již proplaceno přes 3 miliardy korun.
Projekty jsou až na výjimky propláceny zpětně – žadatelé nejprve obdrží platbu z českých rozpočtových zdrojů; stát si pak sám centrálně refunduje tyto prostředky z Bruselu, a to pouze třikrát do roka. Množství „vyčerpaných“ peněz  se proto může zdát nedostatečné, ale ve skutečnosti se čísla opožďují za skutečností.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce