KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora pro mladé začínající zemědělce

17/04/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

O 200 milionů navýšil ministr finance na dotace z PRV pro mladé zemědělce.

Větší podpora mladým začínajícím zemědělcům schválena
Ministr zemědělství navýšil finanční alokaci na dotační titul PRV Zahájení činnosti mladých zemědělců o 200 milionů korun, celková suma peněz, která na únorové kolo tohoto dotačního titulu půjde, je tedy 430 milionů korun. Počet žádostí, které bude možné v 6. kole finančně pokrýt, se tak zvýší na více než 390. Převis poptávky po podpoře mladých zemědělců byl v únorovém kole PRV opět značný, Asociace soukromých zemědělců ČR proto o navýšení prostředků na toto důležité a efektivní opatření žádala již v březnu.
Zdroj: ASZ ČR

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce