KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Projekty dotované EU a daň z přidané hodnoty

08/04/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Zpětné změny podmínek pro čerpání evropských dotací vyvolávají nevoli.

Obcím se nelíbí, že mají platit DPH u projektů dotovaných EU
Obce se bouří proti rozhodnutí ministerstva zemědělství, které jim zpětně změnilo podmínky pro čerpání evropských dotací. Zatímco v předchozích kolech Programu rozvoje venkova mohly malé obce do výdajů na přihlášené projekty zahrnout i daň z přidané hodnoty, tak podle nových pravidel budou muset DPH zaplatit ze svých rozpočtů, a to i u projektů podaných loni na podzim v pátém kole tohoto dotačního programu. Vyjádření ministerstva zemědělství ČTK zjišťuje.
Tomáš Šulák ze Středomoravské agentury rozvoje venkova dnes ČTK řekl, že obce do rozpočtů loni přihlášených projektů podle původních podmínek zahrnuly i DPH, nyní ale byla pravidla změněna. MZe tak podle něj nutí žadatele, aby změnu zpětně zohlednili v již připravených projektech. „Prakticky to znamená, že nedostanou například 90procentní dotaci, ale poníženou o DPH, tedy 70procentní,“ upozornil Šulák.
Za likvidační pro malé obce označil zpětnou změnu pravidel pro čerpání peněz z Programu rozvoje venkova předseda Národní sítě místních akčních skupin ČR František Winter. „Je to (DPH) mnohdy částka, která i několikanásobně převyšuje rozpočet malé obce,“ upozornil Winter. Podle něj hrozí, že některé obce za těchto podmínek od projektů ustoupí, protože na jejich spolufinancování nebudou mít peníze.
S postupem MZe nesouhlasí ani jihomoravský Spolek pro obnovu venkova. "V případě, že by DPH nebylo uznatelným nákladem, došlo by k výraznému snížení dotace u projektů obcí do 500 obyvatel a disproporci v možnostech čerpání finančních prostředků z EU u této početné skupiny venkovských obcí proti větším obcím a městům," uvedl ve svém stanovisku.
Národní síť místních akčních skupin, ve kterých spolupracují obce s místními podnikateli, zemědělci a neziskovými organizacemi, jako jedno z možných řešení navrhuje, aby obce zaplacenou DPH mohly zpětně nárokovat u finančních úřadů. Podobně to prý fungovalo v programech Phare a SAPARD. „Pokud nebylo v pravidlech při vyhlášení pátého i šestého kola uvedeno, že DPH není pro obce způsobilý výdaj, domníváme se, že by vzniklý rozdíl měl jít na vrub MZe, které tuto dezinformaci způsobilo, nikoliv žadatele," stojí v prohlášení.
Český venkov získá v rámci programu z evropských fondů v průběhu let 2007–2013 téměř 100 miliard korun, přičemž na obce by měla připadnout zhruba pětina z této částky. Ve čtyřech dosud proběhlých kolech Programu rozvoje venkova schválil Státní zemědělský intervenční fond 6622 žádostí v celkové částce 9,158 miliardy korun.
Zdroj: KIS Jihočeský kraj

Zařazeno v Novinky