KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stavba roku 2009

20/04/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Uzávěrka přihlášek do 17. ročníku soutěže je 1. června 2009.

Soutěž Stavba roku 2009 zahájena
V těchto dnech byl vyhlášen již 17. ročník soutěže Stavba roku 2009. Soutěž vyhlašuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice, akciovou společností Economia a časopisem Stavitel. Do soutěže se mohou hlásit jak stavby nové, tak i rekonstrukce, dále pak pozemní stavby všeho druhu, urbanistické realizace a úpravy krajiny, stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické a v neposlední řadě energetické i vodohospodářské stavby. Uzávěrka přihlášek je do 1. června 2009. Veškeré informace o soutěži a přihlášku naleznete na

Zařazeno v Aktuálně