KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Termín na opravu Žádostí o dotace prodloužen

23/04/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

V  rámci administrativní kontroly je třeba provést úpravy projektů předložených v únoru v 6. kole tak, aby byly v souladu s platným výkladem Evropské komise k otázce neuznatelnosti DPH pro obce a svazky obcí.

Místní akční skupiny budou mít na žádosti o dotace více času
Ze 14 na 60 dní prodloužil ministr Gandalovič lhůtu na opravu Žádostí o dotaci ve vztahu k nezpůsobilému DPH. Místní akční skupiny tak budou víc více času na přípravu a projednání příslušné úpravy projektů ve svých zastupitelstvech i směrem k bankám.
Tisková zpráva zde
Zdroj: Tiskové oddělení MZe