KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výstava "Má vlast na Vyšehradě" – tisková zpráva

02/04/09

TISKOVÁ ZPRÁVA – Výstava Má vlast na Vyšehradě 21. března 2009 ASOCIACE ENTENTE FLORALE CZ SOUZNĚNÍ, o.s V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2- Vyšehrad, mobil 777 581 983 EntenteFlorale@email.cz, www.aefcz.org Vyšehrad vyzařující magickou atmosféru, provoněný čerstvým jarním vzduchem a prozářený slunečným počasím s úsměvem otevřel svou náruč nové tradici. V sobotu 21. 3. 2009 […]

TISKOVÁ ZPRÁVA – Výstava Má vlast na Vyšehradě 21. března 2009 ASOCIACE ENTENTE FLORALE CZ SOUZNĚNÍ, o.s V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2- Vyšehrad, mobil 777 581 983 EntenteFlorale@email.cz, www.aefcz.org Vyšehrad vyzařující magickou atmosféru, provoněný čerstvým jarním vzduchem a prozářený slunečným počasím s úsměvem otevřel svou náruč nové tradici. V sobotu 21. 3. 2009 proběhl v budově starého purkrabství první ročník výstavy Má vlast. Akce přilákala pozornost několika stovek návštěvníků z celé ČR i cizinců, kteří v první jarní den namířili své kroky na místo, kudy kráčely české dějiny. Výstavu zahájily velebné tóny Smetanovy symfonické básně Vyšehrad. Uvítací proslovy pronesly Hana Rabenhauptová, zástupkyně prezidenta pořadatelské organizace Asociace Entente Florale CZ – Souznění, RNDr. Jana Krejsová, radní pro oblast školství Jihočeského kraje a Mgr. Miloslava Havelková, ředitelka Národní kulturní památky Vyšehrad. Pan ředitel festivalu Vyšehraní pozval všechny přítomné na červnové defilé hudby ze všech krajů země pod názvem Kráčel krajem poutník. O poselství myšlenky výstavy Má vlast promluvila Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace EF CZ – Souznění. Poté proběhl křest putovního atributu výstavy, vyšehradského kamenného „srdce“, vltavskou vodou. Následovalo slavnostní přestřižení pásky ve vstupním portálu starého purkrabství a za zvuku zahajovacích fanfár vstoupili autoři výstavy ze všech zúčastněných krajů a první návštěvníci do prostor komorního sálu. Zazněly krátké pozdravy zúčastněných krajů, vesnic a měst, projekce dokumentárních filmů, prezentace projektů a aktivit u panelů a pultů, a to vše spojené s ochutnávkou krajových specialit. Letošní ročník výstavy probíhal pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly. Jihočeský kraj totiž patří k nejúspěšnějším v kvalitě péče o životní prostředí. Svědectvím jsou čtyři jihočeská sídla, která již reprezentovala ČR v prestižní evropské soutěži Entente Florale Europe – Kvetoucí sídla Evropy. Výstava Má vlast představuje dobré příklady v péči o krajinu a veřejná prostranství sídel České republiky. Je místem sdílení, komunikace, zdrojem dobrých nápadů. Bude se konat každoročně o prvním jarním víkendu. Každý rok proběhne pod záštitou jednoho z krajů, který se bude zvýšenou měrou podílet na její organizaci. Výstava oslovila všechny smysly. Co vše bylo k vidění, slyšení, ovonění, ochutnání, k doteku? Jihomoravský kraj prezentovala expozice města Brna a obce Tvarožné Lhoty, dvou zástupců kraje v soutěži Entente Florale Europe. Zástupci Veřejné zeleně města Brna předvedli ukázky zdařilých realizací obnov parků a veřejných prostranství, příklady péče o krajinu a obnovy uličních stromořadí v nelehkých podmínkách rušného velkoměsta. Rozezpívaná moravská obec Tvarožná Lhota zaujala svým přístupem ke zvelebování obce a krajiny. Výstavní expozici doplnila tzv. oskerušemi, velkými jedlými jeřabinami z typického místního stromu. Zástupci obce nabídli k ochutnávce různě zpracované plody včetně výtečné „oskorušovice“. Plzeňský kraj také představil své reprezentanty v evropské soutěži: Město Plzeň s jeho malebnými úpravami prstence kolem náměstí a dalšími městskými parky, a vesničku Svojšín, kdysi sudetskou, která se dynamicky probouzí a zvelebuje, zejména s důrazem na krajinu a zámek. Svojšínské koláčky a plzeňské pivo a fernet budily také zaslouženou pozornost. Expozice západočeských vesnic pokračovala obcemi Myslívem a Němčovicemi, živoucími vesnicemi s bohatou kulturou, tradicemi a odpovědným přístupem místních lidí k proměnám zanedbaných zákoutí. Středočeskou expozici prezentovaly obecně prospěšné společnosti Posázaví a Rakovnicko. Péči o chráněná území a zajímavé proměny doplnily vynikající koláčky z Českého Šternberka, medové víno a medovina v několika provedeních. Karlovarský kraj předvedl průřez krajinnými zajímavostmi, pochlubil se úspěšnou vesnicí roku a jako velmi oblíbenou ochutnávku nabídl tři druhy „živého“ Lomnického piva ze soukromého pivovaru. Těšilo se velkému zájmu domácích návštěvníků, většímu než minerální voda, i ta s krůpějí lásky, která zase velmi lákala cizince. Prahu zastupovaly dvě významné instituce,Botanická zahrada v Praze – Tróji a Národní kulturní památka Vyšehrad. Botanická zahrada, která v poslední době prošla rovněž velmi přínosnými proměnami, měla v tutéž sobotu „den otevřených dveří“, o kterém výstava informovala. Našli se návštěvníci, kteří stihli oboje. Vyšehrad prezentoval obnovu parků v letech 1999-2009. Vínečko z trójské vinice potěšilo příchozí svou jemnou chutí. Na její náležité vychutnání měly jistě vliv i vyšehradský chléb a klobásky. Velkému zájmu se těšila výpravná jihočeská expozice, která také představila úspěšné soutěžící v evropské soutěži ze svého kraje – Prachatice, Svatý Jan nad Malší, Tábor a Zálší, a dále neméně kvetoucí historické a živé město Strakonice. Sličné a energické prachatické „baráčnice“ v krojích mile oživovaly atmosféru výstavy. Zpříjemňovaly ji houstičkami a pravými jihočeskými buchtami z dílny netolických učňů nabízenými z proutěných ošatek. Po dvakrát přítomní opustili zdi purkrabství. Poprvé, aby se zúčastnili sázení potomka památného břečťanu z města Prachatic. Průvod dovedla na místo výsadby půvabná krojovaná skupinka muzikantů ze Strakonicka – Prácheňský soubor písní a tanců, která svými jihočeskými písničkami za doprovodu dud a houslí provázela návštěvníky celým dnem. Zástupci Prachatic, paní radní Jihočeského kraje a skupinka baráčnic zasadili břečťan Prachatík na vyšehradské Akropoli, v místě u Černé studny a zalili ho prachatickou vodou z pivovarského pramene. Návštěvníci pomohli s výsadbou rostlinky, spolu s vyšehradskými zahradníky dorovnali okolní terén a celkově místo upravili. Odpoledne návštěvníky rozesmála a rozezpívala pohádka o vyšehradských strašidlech v podání divadélka Řešeto, hraná díky krásnému počasí ve vyšehradském parku. Působivé klavírní vystoupení Miróna Šmidáka přineslo umělecký zážitek z méně známých Smetanových skladeb. Humoreska od Antonína Dvořáka zachycující atmosféru vlaků provázela první krůčky letošní soutěže O nejkrásnější nádraží ČR, kterou slavnostně vyhlásil PhDr. Pavel Bureš, vedoucí projektu Vlídná nádraží. Výstava se vydařila. Byla plná krásných zážitků, dobré nálady a dobrého vína. Byla místem poděkování, úcty a otevřeného uznání práce, kterou lidé ze všech zúčastněných krajů pro naši vlast udělali. Program zvolna uzavírala melodie sbíhajících se pramínků tvořících mohutnou řeku, symfonická báseň Bedřicha Smetany Vltava. Opravdová Vltava dál líně obtékala vyšehradskou skálu a spolu s námi snivě naslouchala…. _________________________________________________________________________________ Výstavu pořádaly Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., Národní kulturní památka Vyšehrad a Jihočeský kraj za spolupráce agentury BONUS. Květinami prostor vyzdobil Svaz květinářů a floristů ČR. Poděkování patří níže uvedeným vystavovatelům a sponzorům: Jihočeský kraj – Prachatice, Tábor, Strakonice, Svatý Jan nad Malší a Zálší, Karlovarský kraj a obec Lomnice, Plzeňský kraj – Plzeň, Svojšín, Myslív a Němčovice, Středočeský kraj – o.p.s. Posázaví a Rakovnicko, Jihomoravský kraj – Veřejná zeleň města Brna a obec Tvarožná Lhota, Praha – Botanická zahrada Trója a Národní kulturní památka Vyšehrad, Ministerstvo pro místní rozvoj za prezentaci vítězů soutěže Vesnice roku 2008, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,o.s. a Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s. za expozici s dobrými příklady ze zahraničí, vedení letního kulturního festivalu Vyšehraní s Wabi Daňkem za pozvání přítomných na letní festival. Sponzoři: HEVI – Iva Heyduková, Zahradní architektura Tábor s.r.o., Antonín Pechek – zahradnické práce, Aquastart s.r.o. ________________________________________________________________________ Asociace Entente Florale CZ – Souznění pracuje na několika projektech. Mimo výstavy Má vlast a soutěže o nejkrásnější nádraží zvelebuje spolu s místními lidmi prostory malých nádraží, provádí hodnocení krajiny, zabývá se problematikou alejí. Smyslem její práce je prohlubovat odpovědnost a vztah lidí k místu, kam patříme. Jiří Horák, Drahomíra Kolmanová

Zařazeno v Novinky