KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EUR-Lex

19/05/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Instituce Evropské unie nabízejí bezplatný přístup k legislativě Společenství – vícejazyčně a on-line.

EUR-Lex poskytuje vyčerpávající přístup k evropskému právu. Umožňuje pohodlně nahlédnout do on-line Úředního věstníku Evropské unie, smluv, platných právních předpisů, řady dokumentů Evropské komise, judikatury Ústavního soudu a Soudu prvního stupně a sbírky konsolidovaných právních předpisů. Naleznete zde také odkaz na další zdroje informací, např. registry institucí a ostatní legislativní portály EU a členských států.
EUR-Lex nabízí sladěné vyhledávací funkce, které plně zahrnují sofistikované vyhledávací nástroje databáze CELEX a poskytují podrobné právní analýzy dokumentů. Přístup ke všem druhům dokumentů (ve formátech HTML, PDF, WORD a TIF) je bezplatný ve všech 23 jazycích, pokud jsou k dispozici.
Portál EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Zařazeno v Aktuálně