KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na podporu obnovy venkova 167 milionů korun

04/05/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Byly schváleny dotace pro 625 projektů malých obcí z oblasti rozvoje venkova.

Podpora směřuje především na obnovu i výstavbu zařízení a objektů pro práci s dětmi a obnovu drobných sakrálních staveb na venkově.
Na výzvu k podání žádosti o podporu z tohoto programu obdrželo ministerstvo celkem 1061 žádostí s celkovou výší požadované dotace 276 mil. Kč. Po formální a věcné kontrole všech žádostí bylo vybráno 625 projektů v celkové výši dotace 167 mil. Kč, čímž byly vyčerpány veškeré zdroje určené pro financování programu.
Přehled schválených projektů zde
Zdroj: Portál MMR ČR

Zařazeno v Novinky